Co Vás nejvíce zajímá?

V bezprostředním okolí tábora jsou zejména lesy, a tak toho využíváme a trávíme v nich alespoň polovinu času hraním různých her. Lesy jsou lehce prostupné – mírné kopečky, všude jsou vzrostlé stromy všeho druhu, jak jehličnaté, tak listnaté. Výhodou pro nás, vedoucí, je, že se dají uskutečnit i hry na poměrně rozsáhlém území, kdy dětem dáme k dispozici podrobnou mapu okolí a je jen na nich, jak se zorientují. Rozsáhlé lesní oblasti neprotíná silnice, železnice ani řeka, ale jenom lesní cesty – ty spolu s místními význačnými body umožňují jednoznačnou orientaci. Lesem dojdeme také k nejbližšímu rybníku (10 minut chůze). O něco delší procházkou můžeme dojít k přehradní nádrži Jahodnice (3 km vzdálené) – její voda je perfektní i v parném létě (nikdy v ní nejsou řasy). Stejně vzdálená je další skvělá vodní plocha ve Štěpanicích – ta bývá i častým cílem našich puťáků.

Můžou každý den – máme dvoje sprchy s teplou vodou (zvlášť pro kluky a holky), děti se chodí sprchovat většinou večer po programu nebo naopak před diskotékou po oddílech a podle dohody se svým vedoucím.

Ty hlavní, pro celý tábor 2–3krát, k tomu se připočte ještě několik kratších, pro určitou věkovou kategorii – třeba po skončení večerní soutěže nebo na zlepšení nálady mužstva během nekonečných dešťů.

Ano, hlídá jej služební vedoucí a občas mu pomůžou i noční hlídky starších dětí. K bezpečnosti pomáhají i lampy nočního osvětlení.

Záleží na věkovém rozdílu a pohlaví – roční rozdíl není žádný problém, ve stejné chatce můžou být pouze kluci nebo pouze holky (tak zní zákonná vyhláška). Každopádně pokud je to jen trochu možné, budeme se Vám snažit vyhovět – napište, prosím, svoje přání do přihlášky.

Ne, jíme z talířů a máme dostatek nádobí.

Takovou návštěvu nedoporučujeme – neprospívá dítěti. Každý pořadatel Vám potvrdí, že mnohé dítě, které již překonalo úvodní nejistotu, se po takové návštěvě „sesype“ a rodičům nezbude, než si ho odvézt domů. Je to také velmi nefér vůči jiným dětem. Těžko můžeme zajistit, aby návštěvy přijely ve stejný den a hlavně všem dětem. Děti na druhou stranu velmi ocení Vaše dopisy – takže hodně pište a překonejte svůj stesk, tím svým dětem pomůžete nejvíce – táborové zážitky nikde jinde nezíská.

Nejvíce z Prahy a okolí (středočesko), ale také z Plzně, Mostu, Liberce nebo blízkého Jičína. Rekordmany jsou sourozenci z Francie – rádi si k nám odskočí, aby se zdokonalili v češtině a poznali nové kamarády.

Dítě, které si hraje – nezlobí. Tak by se stručně dal vyjádřit známý přístup k dětem. Děti mají jen tolik volnosti, že nemají čas na vymýšlení různých alotrií, k tomu jsou vedoucí vybavení množstvím her do každého počasí a napomáhá k tomu i celotáborová hra s náročnějšími etapami. I v době svého osobního volna jsou děti povzbuzovány ke sportování nebo jiným aktivním činnostem.

V každém dětském kolektivu se objevují pokusy šikanovat mladšího nebo slabšího jedince. Naší prioritou je, aby zůstalo pouze u jednotlivých pokusů. Dáváme dětem jasně najevo, že tyto jevy nestrpíme – viník si to podruhé rozmyslí. Naše řešení je obsaženo i v předchozí odpovědi – když je program zajímavý a v táboře zavládne duch spolupráce a kamarádství, šikanovat prostě není in.

Věkové složení je od 6 do 15 let, výjimečně jsou v oddíle i děti mladší (děti známých), nebo starší (které známe a tušíme, že je tábor baví a sžijí se i s mladšími dětmi). Děti jsou rozděleny do oddílů dle věku, skupiny na celotáborovou hru jsou naopak složeny ze všech věkových kategorií, každý má tak možnost si najít kamaráda nebo kamarádku.