Pro rodiče

Důležité dokumenty:

Stáhnout Bezinfekčnost

Tábor SOPKA je známý chatkový tábor v lesnaté krajině blízko Českého ráje, který zahájil svoji novodobou historii v r. 1990. Také v tomto roce chceme vyhovět vzrůstajícímu zájmu dětí od 6 do 15 let, a tak budou naše 2 turnusy opět pokrývat první polovinu prázdnin a navíc přibudou speciální nabídky.

Tábor SOPKA leží blízko Nové Paky (15 km za Jičínem). V okolí jsou rozsáhlé lesy a louky pro hry a bojovky, četné rybníky ke koupání. Ani deštivé počasí nikoho nezaskočí – zakryté prostory (velká jídelna, klubovna, zastřešená terasa a další) poskytnou azyl všem našim táborníkům pro hry, soutěže a běžnou táborovou činnost. Stravujeme se 5-6x denně ve zděné hlavní budově. V ní najdete i kuchyni, umývárky, WC, sprchy a marodku, vše nově rekonstruované.

Naše čtyři hřiště využíváme na fotbal, volejbal, basketbal, vybíjenou a jiné hry. K velkému zpestření také patří táborový bazén, kterého využíváme nejen v horkých dnech, ale i za deště.

K areálu patří i rozsáhlé zatravněné plochy (bývalý sad), na nichž spatříte i několik pingpongových stolů. Ke každému táboru patří určitě táborák – naše dvě ohniště k tomu dávají dobrou příležitost, i když není nad diskotéky – ty dnes musí mít každý moderní tábor.

Děti jsou ubytovány v pohodlných čtyřlůžkových chatkách nebo šestilůžkových srubech a rozděleny do oddílů podle věku. Nejmenší děti jsou ubytovány v pokojích ve zděné budově. Pro celotáborové hry využíváme jiného rozdělení – do rovnocenných skupin (stejné zastoupení malých i starších dětí, kluků a holek). To umožní sehrát náročnější etapy a především postaví děti před nutnost spolupráce a plně využije vyspělost a schopnost každého dítěte. Program vychází z táborové klasiky, obohacené soudobými prvky. Probíhá pod vedením a dozoru oddílových vedoucích – ti na schůzkách a víkendovém praktiku před táborem společně připravují táborový a oddílový program a musí též složit každoroční zkoušku z požadovaných znalostí (bezpečnost dětí, psychologie, zdravověda apod.). Jdeme nad rámec doporučení Okresní hygienické stanice, a proto jsou její občasné inspekční návštěvy spíše milou návštěvou než postrachem.

Největší zodpovědnost za průběh mají hlavní vedoucí jednotlivých turnusů. Je jen na jejich zkušenosti a kvalifikovaném posouzení koho ze zájemců vezmou na posty oddílových vedoucích, praktikantů, zdravotnic, do kuchyně.

Naše snažení směřuje k zajištění pohodového pobytu dětí, které je ovšem podmíněno:

  • pečlivým výběrem a proškolením všech pracovníků
  • dlouhodobou přípravou táborového programu
  • zodpovědným přístupem k zákonným požadavkům s maximálním důrazem na bezpečnost dětí a předcházení rizik
  • každoroční rozsáhlou investicí do vybavení a modernizace tábora
  • dodržováním zásad pro dobrý a bezpečný tábor

Zhruba 80 % dětí se k nám každoročně vrací a hlásí se i noví zájemci – v posledních letech zaznamenáváme jejich každoroční nárůst. Tento váš zájem nám pomáhá uvažovat o dalším rozvoji v příštích letech.

Sepsali jsme pro Vás odpovědi na nejčastější dotazy, které nám byly kladeny, naleznete je zde