Platby

Cena

6.990,- Kč / dítě

15 dní

1029214816/5500

Rodné číslo dítěte

Cena

7.490,- Kč / dítě

16 dní

4950979003/5500

Rodné číslo dítěte

Cena

3.800,- Kč / dospělý
2.800,- Kč / dítě od 2 let
700,- Kč /dítě do 2 let

6 dní

1435267016/3030

Rodné číslo dítěte

Platbu uhradit do 31. 5. 2024


Pozn.: I. Turnus má termín zaplacení do 31.3.2024