Přihláška na tábor Pro rodiče s dětmi - Tábor Sopka

  Přihláška je závazná. Termín je 24.6. - 29. 6. 2023, Dospělý 3800,- Kč / Osobu, Dítě od 2 let 2800,- Dítě do 2 let 700,-


  Od

  Do

  Zákonný souhlasí s níže uvedenými informacemi:

  - Všichni účastníci se budou po dobu tábora řídit táborovým řádem a pokyny určených pracovníků.

  - Zničí-li úmyslně nebo učiní nepoužitelnou cizí věc, zavazuje se, že vzniklou škodu jako zákonný zástupce uhradí.

  - Účastníci mohou být v rámci táborových aktivit foceni a natáčeni za účely prezentace a propagace tábora